Compliance

COMPLIANCE

Ons handelen wordt geleid door integriteit. Dit geldt ook voor de omgang met onze klanten en leveranciers, werkgevers, aandeelhouders en het publiek.

Zowel onze strategische overwegingen als onze dagelijkse activiteiten moeten altijd gebaseerd zijn op hoge ethische en wettelijke normen. Eerlijkheid, oprechtheid en rechtvaardigheid zijn kenmerken van zowel onze interne communicatie als onze omgang met onze partners en het publiek. Aangezien ons doel duurzame groei is, is het bedrijf niet alleen geïnteresseerd in de resultaten, maar ook in hoe deze resultaten worden bereikt.

Onze nalevingsrichtlijnen bevatten bindende regels die op ons allemaal in gelijke mate van toepassing zijn. Ze verplichten ons dienovereenkomstig te handelen en ons te onthouden van alles wat in strijd is met deze regels.

MELDREGELING

Banketbakkerij Nora maakt gebruik van de meldregeling zoals te vinden is in onderstaand document.

Een melder heeft de mogelijkheid om een interne of externe melding te doen. Het heeft onze voorkeur dat de melder zijn melding eerst intern doet. Uw interne melding, bijvoorbeeld met betrekking tot mensenrechten- en milieurisico's, plichtsverzuim of onze gedragscode, wordt door alle contactpersonen strikt vertrouwelijk behandeld. Als u zich nog steeds zorgen maakt over het vermelden van uw naam, hebben we een beveiligd meldkanaal voor informatie over mogelijke nalevingsschendingen op internet. Meldingen kunnen 24 uur per dag anoniem en onvindbaar worden doorgegeven. U heeft de mogelijkheid om via het communicatieplatform contact op te nemen met de ‘functionaris melding’ van Banketbakkerij Nora en documenten uit te wisselen. Het meldpunt is meertalig en biedt tevens de mogelijkheid tot een gesproken bericht.

COMPLIANCE DOCUMENTS